x
 

Kurumsal

Çevre değerlerimiz

Şenler Beton çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik yöntem ve teknolojileri kullanmayı taahhüt eder. Bu politikanın yürütülmesi tüm Şenler Beton yöneticilerinin ve çalışanlarının amacı ve sorumluluğudur.

Şenler Beton yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyum sağlar ve bu konularda da en yüksek standartları sağlamak amacını güder.

Şenler Beton bütün çalışanlarının çevre korumacılığı ile ilgili gelişimi için eğitim ve bilgilendirme programları uygular.

Şenler Beton tüm projelerinde çevre dostu teknolojileri kullanır ve uygular.

Tüm Hakları Saklıdır
Copyright © 2015 Şenler Beton
Tasarım: Q Ajans